Špecifikácie

Označovanie zošitov / 525

Zošity sa označujú kódom vyjadrujúci rozmer zošita, počet listov a typ liniatúry.

525
RozmerPočet listovLiniatúra
4 - A4 (210x297)1- 10 listov0 - čistý
5 - A5 (148x210)2- 20 listov1 - 20 mm
6 - A6 (105x148)3- 30 listov2- 16 mm
4- 40 listov3 - 12 mm
6- 60 listov4 - 8 mm
8- 80 listov5 - 5x5 mm
6 - 6+4+6 mm
7 - notová A5
8 - notová s pomocnou linkou A4
10 - 10x10 mm

Označovanie blokov / 15254/3b

Bloky sa označujú kódom vyjadrujúci rozmer bloku, počet listov, typ liniatúry, prevedenie a papier, z ktorého sú vyrobené.

150543b
RozmerPočet listovLiniatúraVäzbaPapier
14 - A4 (210x297)02 - 20 listov0 - čistý1 - špirálovaný po kratšej straneb - bezdrevný
15 - A5 (148x210)05 - 50 listov4 - 8 mm2 - špirálovaný po dlhšej strane
1E - E5 (165x210)06 - 60 listov5 - 5x5 mm3 - lepený po kratšej strane
16 - A6 (105x148)07 - 70 listov9 - milimetrová4 - šitý
17 - A7 (74x105)08 - 80 listov5 - lepený po dlhšej strane
10 - 100 listov6 - dvojitá špirála Twin Wire
14 - 144 listov7 - kolieskový