História

 

Založená Slavošovská papiereň
Zahájenie strojovej výroby školských zošitov
Slavošovské papierne sa stávajú súčasťou SCP, a.s. Ružomberok
Založenie spoločnosti NOTES, a.s.
Založenie dcérskej spoločnosti NOTES Bohemia s.r.o. v Českej Republike
 

 

1817 

 

1956 

 

1996 

 

2000 

 

2002

 
 

historicke_foto

 

2005 

 

 

Presťahovanie spoločnosti Notes, a.s. do nových priestorov v Betliari