Projekt: Inteligentné inovácie v spoločnosti NOTES, a.s.

Záznam z prieskumu trhu pre zákazku s názvom:


Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom: „ Plnoautomatická linka na výrobu školských zošitov“– zverejnené dňa 13.6.2019

Záznam z prieskumu trhu pre zákazku s názvom: „ Plnoautomatická linka na výrobu školských zošitov“– zverejnené dňa 03.07.2019 … PDF